Alın germe – Kaş Kaldırma (Endoskopik)

Alın germe - Kaş Kaldırma

Erkeklerde ve kadınlarda ideal kaş bazı farklılıklar gösterir. Erkeklerde kaş daha kalın ve nerdeyse paralel yerleşmiştir. Kadınlarda ise kaş hafifçe bir kavis yapar.

Kaş kaldırma için değişik yaklaşımlar tanımlanmıştır. Saçlı derinin hemen başladığı yerden veya direk saç içerisinden bir kesi yapılarak girilip aradan bir miktar dokunun çıkarıldığı açık yaklaşımlar kullanılabileceği gibi, saç içerisinden küçük kesilerle girilen endoskopik kaş kaldırma yöntemi de kullanılabilir.

Endoskopik kaş kaldırmada ameliyat küçük kesilerden yapıldığı için kellik ve alın sinir hasarlanması riski daha azdır, ancak teknik olarak daha zordur ve özel aletler gerektirir.

Çok kalın derili hastalarda endoskopik kaş kaldırma tercih edilmemelidir. Yine alınları öne doğru aşırı bombe olan hastalar da endoskopik kaş kaldırma için çok uygun değildirler. Bu hastalarda açık tekniklerden biri kullanılmalıdır.

Kaş kaldırma ameliyat sırasında; kaş arası kırışıklıklarına neden olan mimik kasları kısmi olarak alınıp (myotomi) zayıflatılır; bu işlem kaş arasına botulinum toksini uygulanmasına benzer bir etkiye neden olur. Ancak bu etki botulinum toksin uygulamasına göre daha uzun süreli bir etkidir. Bu nedenle ilgili kasların kısmi olarak alınması işlemi (myotomi) kalıcı botulinum toksin uygulaması olarak da adlandırılmaktadır.

Komplikasyonlar

Alın derisinde his kaybı: His kaybı gelişmişse bu kaybın geri dönmesi 1 yılı bulabilir.

Alında karıncalanma, kaşıntı

Kellik (endoskopik yaklaşımda nadirdir)

Kaş asimetrisi

HEMEN ARAYINSaat 21.00'a Kadar Arayabilirsiniz WHATSAPP MENÜ