Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

1: Özer F, Cağıcı CA, Bolat F, Yılmazer C. Tonsilla palatina’dan gelişmiş bir hamartamatöz polip. Turk Arch Otolaryngol 2009; 47(3): 151-154.

2: Özer F, Çağıcı CA, Özer C, Kızılkılıç O, Yılmazer C, Özlüoğlu LN. Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri. Turk Arch Otolaryngol 2009; 47(1): 15-20.

3: Çağıcı CA, Aslan S, Yavuz H, Çaylaklı F, Özlüoğlu L. Sekonder orta konka. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 17(1); 12-5, 2009

4: Özçelik TB, Çağıcı CA, Özcan I, Kırcelli C. Rhinocerebral Mucormycosis In A Type II Diabetic Patient: Case Report. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2009;15(1):59-63.

5: Micozkadıoğlu SD, Çağıcı CA, Yılmazer C, Bal N. Bukkal mukoza tutulumlu Kimura hastalığı olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46(2): 113-116.

6: Caylaklı F, Cagici CA, Erkan AN, Ozluoglu LN. Sfenoid sinüste optik kiazma: Olgu sunumu. KBB Klinikleri. 2007;9(1-3):31-32.

7: Erkan AN, Yavuz H, Yılmazer C, Çağıcı CA, Aslan S, Yılmaz İ, ÇaylaklıF, Özlüoğlu L. Parotis cerrahisindeki deneyimlerimiz. Türk Otolaringoloji Arşivi2007; 45(2): 91-99.

8: Çağıcı CA, Erkan AN, Yılmazer C, Özer C, Çakmak Ö. Septorinoplasti sonrası dikişe bağlı geç dönem burun ucu enfeksiyonu. KBB ve BBC Dergisi. 2007; 15(1): 31-36.

9: Çağıcı CA, Yılmaz İ, Erkan AN, Yılmazer C, Özlüoğlu L . Paranazal Sinüs Mukozal Kalınlaşması Ve Anatomik Varyasyon Birlikteliği. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2006; 44(4): 211-217

10: Çağıcı CA, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2006; 44(4): 201-210

11: Yılmaz İ, Yavuz H, Çağıcı CA, Aslan S, Erbek S, Akdoğan V, Özlüoglu LN. Temporal Kemik Tumorleri: Klinik Deneyim. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2006; 44(3): 161-169

12: Yılmaz İ, Özlüoğlu LN, Çağıcı CA, Akkuzu G, Özgirgin N, Yavuz H, Yalçıntaş D. Effectiveness of intratympanic dexamethasone on tinnitus: A clinical experience. Türk Otolarengoloji Arşivi 2006; 44(2): 81-87

13: Çağıcı CA, Yılmazer C, Özer F, Çaylaklı F, Çakmak Ö. Nazal ensefalosel olgusunda septal kıkırdak kompozit greftinin yerleştirilmesi. KBB ve BBC Dergisi. 2005;13(2-3):79-84.

14: Yılmaz İ, Çaylaklı F, Çağıcı CA, Bal N, Özlüoğlu LN. Maksiller Sinüsteki Yabancı Cismin Endoskopik Yöntemle Çıkarılması: Olgu Sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2005; 43(3):157-60.

15: Çağıcı CA, Yılmaz İ, Özer C, Yılmazer C. Tiroid kıkırdak asimetrisi: Bir vaka takdimi. KBB ve BBC Dergisi. 2004;12 (3):136-138.

16: Çağıcı CA, Yılmazer C, Yavuz H. Endocopic approach for resection of a small frontal recess osteoma causing headache. KBB-forum 2004(3) 1:20-23

Ulusal Sunumları 

Çağıcı CA, Alkan Ö, Özer C, Yılmazer C, Yıldırım T, Özlüoğlu L. Radyolojik görüntülemede mini-PACS kullanımındaki Kulak Burun Boğaz Bölümünün klinik deneyimleri. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Çağıcı CA,Yılmazer C, Hürcan C, Özer C, Özer F. Koronal paranazal sinüs tomografisi ile sinüs mukozal kalınlaşmalarının tespitinde uygun kesit kalınlığı. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Yılmaz İ, Çağıcı CA, Çaylaklı F, Akdoğan V, Özlüoğlu LN. Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri geriye dönük bir klinik çalışma. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Özer F, Çağıcı CA, Özer C, Yılmazer C, Özlüoğlu L. Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Antalya.

Özer C, Yılmazer C, Çağıcı CA, Çakmak Ö. Septumdan Kaynaklanan Koanal Polip: Üç olgu sunumu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 21-26 Mayıs 2005.

Erkan AN, Tahran E, Yılmazer C, Çağıcı A, Çakmak Ö. Endoskopik Sinonazal Tümör Rezeksiyonu. Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. Akademi Toplantısı, İzmir, 14-17 Nisan 2005.

Çağıcı CA, Gençay S, Yavuz H, Çaylaklı F,  Özlüoğlu L. Sekonder Orta Konka. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Çağıcı CA, Yılmaz İ, Özer C, Yılmazer C, Özgirgin N. Tiroid kıkırdak asimetrisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Özer C, Çağıcı CA, Çaylaklı F, Özgirgin N. Üst konka havalanması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Çaylaklı F, Çağıcı CA, Erkan AN, Özlüoğlu L. Optic chiasm in the sphenoid sinus. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Özer F, Çağıcı CA, Yılmazer C, Bolat F, Özgirgin N. Tonsilde Hamartamatoz Polip. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmaz İ, Çaylaklı F, Çağıcı CA, Bal N, Özlüoğlu LN. Maksiller sinüsteki yabancı cismin endoskopik yöntemle çıkarılması: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmazer C, Yavuz H, Erkan AN, Çağıcı CA, Ozgirgin N. Erişkin hastalarda bilateral dakriyosistosel: Vaka sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmazer C, Yılmaz İ, Yavuz H, Çağıcı CA, Özlüoğlu L. 14 Yaşında erkek çocukta inverted papillom: Vaka sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, Ankara, 11-13 Aralık 2003

Çağıcı CA, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Paranasal sinüslerin anatomik varyasyonları. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Çağıcı CA, Karabay G, Yılmazer C, Gençay S, Çakmak Ö. Burun vestibül atrezisinde burun mukozasının elektron mikroskopik incelenmesi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yavuz H, Çağıcı CA, Yılmazer C, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Stridor ve disfajinin nadir bir nedeni: Servikal nörofibrom. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yavuz H, Çağıcı CA, Yılmazer C, Erkan AN, Gençay S, Yılmaz İ, Özlüoğlu LN. Total sensörinöral işitme kaybında akustik refleks ölçümü. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yılmazer C, Yavuz H, Çağıcı CA, Erkan AN,  Gençay S, Yılmaz İ, Çakmak Ö. Asimetrik deviye buruna cerrahi yaklaşım  XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Aslan SG, Yavuz H, Çağıcı AC, Kızılkılıç O, Özlüoğlu L. Temporal Kemik Hemanjiomunun Tanı ve tedavisi: Olgu sunumu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Çağıcı A, Yilmazer C, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B. Caldwell Luc Ameliyatını Takiben Gelişen Maksiller Sinus Mukoseli.  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ”KBB’de Yeni Ufuklar”. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Çağıcı CA, Yilmazer C, Yavuz H, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Frontal Reses Osteomunun Endoskopik Olarak Çıkarılması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ”KBB’de Yeni Ufuklar”. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Yılmazer C, Yavuz H, Çağıcı A, Gençay S, Akkuzu B. Kongenital Nazal Dermoid Sinus Kisti Fistülünün Eksizyonununda Açık Rinoplasti Tekniğinin Kullanılması: Vaka Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ”KBB’de Yeni Ufuklar”. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Gençay S, Yavuz H, Yılmazer C, Çağıcı CA, Özlüoğlu L. Servikal Osteofite Bağlı Disfaji: Vaka Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ”KBB’de Yeni Ufuklar”. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

HEMEN ARAYINSaat 21.00'a Kadar Arayabilirsiniz WHATSAPP MENÜ