Korona Takibinde Logaritmik Grafik Kullanımı
1 Mayıs 2020

Korona Takibinde Logaritmik Grafik Kullanımı

Uzun süreli projeksiyonlarda gidişat takibini logaritmik olarak yapmak daha sağlıklıdır. Logaritmik grafiklerde günlük sayısal değerler yerine bir önceki güne göre oluşan yüzdesel değişimler kullanılmaktadır.

10.000 hastanın olduğu bir topluluğa 100 yeni hastanın dahil olması ile 100 hastanın olduğu bir topluluğa 100 yeni hastanın dahil olması aynı etkiye neden olmayacaktır. Birinde hasta artış %1 iken diğerinde hasta artışı % 100’dür.

Örneğimizi biraza daha açacak olur isek dün 100 hastanız vardı bugün de 100 yeni hastanız oldu diyelim bu durumda hastalık oranında % 100’lük bir artış, yani ciddi bir hastalık yayılımı söz konu olacaktı. Ancak dün 1.000 hastanız olsa idi bugün de 100 yeni hastanız oldu diyelim o zaman hasta sayınızda % 10’luk bir artış söz konusu olacaktı. Dolayısı ile hastalık yayılımının oldukça hafiflediği söylenebilecekti. Dün 10.000 hastanız olsaydı, bu gün de 100 hastalık bir artışınız olsaydı salgın açısından yayılımın kontrol altına alındığı söylenebilecekti. Bu nedenle günlük artışların yüzdesel olarak takip edilmesi salgının boyutu hakkında daha güvenilir bilgiler vermektedir.

Logaritmik grafikteki 10 değeri ile o gün için bir önceki güne göre % 10’luk bir hasta artışı olduğunu ifade etmektedir.

Aşağıdaki grafikte bazı ülkelerin logaritmik (yüzdesel) hasta artışlarını bulabilirsiniz.

Korona Takibinde Logaritmik Grafik Kullanımı

İlk 24 gündeki hasta artışları günler içerisinde çok fazla değişiklik gösterdiği için ilk 24 gün verisini hiçbir ülke için grafiğe dahil etmedim. Buna rağmen grafiğe dahil olan sonraki 10 gündeki İsrail ve Almanya’nın logaritmik değerlerindeki oynamaların grafiği ne kadar bozduğunu görmektesiniz. Grafikten de anlaşılacağı üzere Türkiye Kore hariç diğer ülkelere göre daha stabil bir seyir göstermiştir. Logaritmik olarak Türkiye’nin bulunduğu seviyelere Avrupa ülkeleri ve İsrail yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra gelmişlerdir. Avrupa için konuşacak olur isek Avrupa’da normal günlük hayata kademeli geçişin 1-2 hafta içerisinde başlayabileceğini düşünmekteyim. Bu şekilde gidecek olur isek bizim için de Mayıs başından itibaren kısıtlamaların bir miktar gevşetileceği kanısındayım.