Facebook

Twitter


Uzmanlık Tezi


Çağıcı, C.A., Obstrüktif uyku apneli hastalarda karın viseral yağ dağılımı ve tensör veli palatini kası elektromyografisinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Tezi. Ankara 2001. Yapılan pek çok araştırmaya rağmen obstrüktif uyku apnesi sendromunun (OUAS) fizyopatolojisi tam olarak ortaya konamamıştır. Horlamada vibrasyon travmasının, üst solunum yolu açıklığının sağlanmasında kritik öneme sahip olan periferik sinir ve kaslarda yapısal ve fonksiyonel değişikliğe neden olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda travmaya bağlı fonksiyon bozukluğunu ortaya koymak üzere, yumuşak damak kaslarından tensör veli palatini kasının elektromyografi bulguları araştırılmış, OUAS'da horlama hastalarına göre daha fazla periferik sinir hasarı olduğunu destekleyen bir sonuç elde edilememiştir. Vücut ağırlığı, uyku apnesinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, normal kilolu birçok uyku apnesi hastası görülmektedir. Daha önce yapılmış çalışmalarda vücut kitle indeksi (VKİ), boyun çevresi ve bilgisayarlı tomografi ile viseral yağ dağılımı ölçümleri ile OUAS arasındaki ilişki gösterilmiş ancak aynı hasta grubunda bu üç parametrenin OUAS ile ilişkisi araştırılmamıştır. Çalışmamızda bu üç parametre ile OUAS arasındaki ilişki araştırılmış, OUAS'ın göstergesi olarak karın viseral yağının, VKİ ve boyun çevresi ölçümüne göre daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılmasındaki teknik zorluklar ve uyku odasının kurulum maliyetinin yüksek olması OUAS teşhisinde altın standart olan polisomnografi tetkikinin kullanımını kısıtlamaktadır. Çalışmamızda polisomnografi tetkikini kullanmadan OUAS hastalarının öngörümünü yapacak bir formülün oluşturulması amaçlanmıştır. Bağımsız değişken olarak yaş, VKİ, boyun çevresi ölçümü, hipofarinks, nazofarinks, ve uvula alanları, hyoid-PTV ve hyoid-FH uzaklığı, kesitsel karın viseral yağ dokusu, kesitsel göğüs viseral yağ dokusu ve hacimsel tüm vücut yağ dokusu alındığında, AHİ'deki toplam değişimin % 98,1'i bu bağımsız değişkenlerce açıklanmaktadır. Bu değişkenler kullanılarak AHİ hakkında bilgi edinilebilmektedir.