Facebook

Twitter

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

 

1: Özer F, Cağıcı CA, Bolat F, Yılmazer C. Tonsilla palatina'dan gelişmiş bir hamartamatöz polip. Turk Arch Otolaryngol 2009; 47(3): 151-154.

2: Özer F, Çağıcı CA, Özer C, Kızılkılıç O, Yılmazer C, Özlüoğlu LN. Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri. Turk Arch Otolaryngol 2009; 47(1): 15-20.

3: Çağıcı CA, Aslan S, Yavuz H, Çaylaklı F, Özlüoğlu L. Sekonder orta konka. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 17(1); 12-5, 2009

4: Özçelik TB, Çağıcı CA, Özcan I, Kırcelli C. Rhinocerebral Mucormycosis In A Type II Diabetic Patient: Case Report. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2009;15(1):59-63.

5: Micozkadıoğlu SD, Çağıcı CA, Yılmazer C, Bal N. Bukkal mukoza tutulumlu Kimura hastalığı olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46(2): 113-116.

6: Caylaklı F, Cagici CA, Erkan AN, Ozluoglu LN. Sfenoid sinüste optik kiazma: Olgu sunumu. KBB Klinikleri. 2007;9(1-3):31-32.

7: Erkan AN, Yavuz H, Yılmazer C, Çağıcı CA, Aslan S, Yılmaz İ, ÇaylaklıF, Özlüoğlu L. Parotis cerrahisindeki deneyimlerimiz. Türk Otolaringoloji Arşivi2007; 45(2): 91-99.

8: Çağıcı CA, Erkan AN, Yılmazer C, Özer C, Çakmak Ö. Septorinoplasti sonrası dikişe bağlı geç dönem burun ucu enfeksiyonu. KBB ve BBC Dergisi. 2007; 15(1): 31-36.

9: Çağıcı CA, Yılmaz İ, Erkan AN, Yılmazer C, Özlüoğlu L . Paranazal Sinüs Mukozal Kalınlaşması Ve Anatomik Varyasyon Birlikteliği. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2006; 44(4): 211-217

10: Çağıcı CA, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2006; 44(4): 201-210

11: Yılmaz İ, Yavuz H, Çağıcı CA, Aslan S, Erbek S, Akdoğan V, Özlüoglu LN. Temporal Kemik Tumorleri: Klinik Deneyim. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2006; 44(3): 161-169

12: Yılmaz İ, Özlüoğlu LN, Çağıcı CA, Akkuzu G, Özgirgin N, Yavuz H, Yalçıntaş D. Effectiveness of intratympanic dexamethasone on tinnitus: A clinical experience. Türk Otolarengoloji Arşivi 2006; 44(2): 81-87

13: Çağıcı CA, Yılmazer C, Özer F, Çaylaklı F, Çakmak Ö. Nazal ensefalosel olgusunda septal kıkırdak kompozit greftinin yerleştirilmesi. KBB ve BBC Dergisi. 2005;13(2-3):79-84.

14: Yılmaz İ, Çaylaklı F, Çağıcı CA, Bal N, Özlüoğlu LN. Maksiller Sinüsteki Yabancı Cismin Endoskopik Yöntemle Çıkarılması: Olgu Sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2005; 43(3):157-60.

15: Çağıcı CA, Yılmaz İ, Özer C, Yılmazer C. Tiroid kıkırdak asimetrisi: Bir vaka takdimi. KBB ve BBC Dergisi. 2004;12 (3):136-138.

16: Çağıcı CA, Yılmazer C, Yavuz H. Endocopic approach for resection of a small frontal recess osteoma causing headache. KBB-forum 2004(3) 1:20-23