Facebook

Twitter


Ulusal Sunumları 


Çağıcı CA, Alkan Ö, Özer C, Yılmazer C, Yıldırım T, Özlüoğlu L. Radyolojik görüntülemede mini-PACS kullanımındaki Kulak Burun Boğaz Bölümünün klinik deneyimleri. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Çağıcı CA, Yılmazer C, Hürcan C, Özer C, Özer F. Koronal paranazal sinüs tomografisi ile sinüs mukozal kalınlaşmalarının tespitinde uygun kesit kalınlığı. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Yılmaz İ, Çağıcı CA, Çaylaklı F, Akdoğan V, Özlüoğlu LN. Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri geriye dönük bir klinik çalışma. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

Özer F, Çağıcı CA, Özer C, Yılmazer C, Özlüoğlu L. Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Antalya.

Özer C, Yılmazer C, Çağıcı CA, Çakmak Ö. Septumdan Kaynaklanan Koanal Polip: Üç olgu sunumu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 21-26 Mayıs 2005.

Erkan AN, Tahran E, Yılmazer C, Çağıcı A, Çakmak Ö. Endoskopik Sinonazal Tümör Rezeksiyonu. Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 3. Akademi Toplantısı, İzmir, 14-17 Nisan 2005.

Çağıcı CA, Gençay S, Yavuz H, Çaylaklı F,  Özlüoğlu L. Sekonder Orta Konka. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Çağıcı CA, Yılmaz İ, Özer C, Yılmazer C, Özgirgin N. Tiroid kıkırdak asimetrisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Özer C, Çağıcı CA, Çaylaklı F, Özgirgin N. Üst konka havalanması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Çaylaklı F, Çağıcı CA, Erkan AN, Özlüoğlu L. Optic chiasm in the sphenoid sinus. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Özer F, Çağıcı CA, Yılmazer C, Bolat F, Özgirgin N. Tonsilde Hamartamatoz Polip. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmaz İ, Çaylaklı F, Çağıcı CA, Bal N, Özlüoğlu LN. Maksiller sinüsteki yabancı cismin endoskopik yöntemle çıkarılması: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmazer C, Yavuz H, Erkan AN, Çağıcı CA, Ozgirgin N. Erişkin hastalarda bilateral dakriyosistosel: Vaka sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003.

Yılmazer C, Yılmaz İ, Yavuz H, Çağıcı CA, Özlüoğlu L. 14 Yaşında erkek çocukta inverted papillom: Vaka sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı "KBB'de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar", Ankara, 11-13 Aralık 2003

Çağıcı CA, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Paranasal sinüslerin anatomik varyasyonları. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Çağıcı CA, Karabay G, Yılmazer C, Gençay S, Çakmak Ö. Burun vestibül atrezisinde burun mukozasının elektron mikroskopik incelenmesi. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yavuz H, Çağıcı CA, Yılmazer C, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Stridor ve disfajinin nadir bir nedeni: Servikal nörofibrom. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yavuz H, Çağıcı CA, Yılmazer C, Erkan AN, Gençay S, Yılmaz İ, Özlüoğlu LN. Total sensörinöral işitme kaybında akustik refleks ölçümü. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Yılmazer C, Yavuz H, Çağıcı CA, Erkan AN,  Gençay S, Yılmaz İ, Çakmak Ö. Asimetrik deviye buruna cerrahi yaklaşım  XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Aslan SG, Yavuz H, Çağıcı AC, Kızılkılıç O, Özlüoğlu L. Temporal Kemik Hemanjiomunun Tanı ve tedavisi: Olgu sunumu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 4-9 Ekim 2003.

Çağıcı A, Yilmazer C, Yavuz H, Erkan AN, Akkuzu B. Caldwell Luc Ameliyatını Takiben Gelişen Maksiller Sinus Mukoseli.  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ''KBB'de Yeni Ufuklar''. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Çağıcı CA, Yilmazer C, Yavuz H, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Frontal Reses Osteomunun Endoskopik Olarak Çıkarılması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ''KBB'de Yeni Ufuklar''. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Yılmazer C, Yavuz H, Çağıcı A, Gençay S, Akkuzu B. Kongenital Nazal Dermoid Sinus Kisti Fistülünün Eksizyonununda Açık Rinoplasti Tekniğinin Kullanılması: Vaka Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ''KBB'de Yeni Ufuklar''. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.

Gençay S, Yavuz H, Yılmazer C, Çağıcı CA, Özlüoğlu L. Servikal Osteofite Bağlı Disfaji: Vaka Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı ''KBB'de Yeni Ufuklar''. Ankara, 31 Mayıs-02 Haziran 2002.