Facebook

Twitter

Revizyon (Sekonder) Rinoplasti - Burun Estetiği

Daha önce burun estetiği ameliyatı olmuş birine tekrardan burun estetiği ameliyatı yapılmasına revizyon rinoplasti veya sekonder rinoplasti denir. Revizyon ameliyatı ile daha önceki ameliyattaki kötü sonuçlar daha normale yakın bir duruma getirebilir veya tamamen düzeltilebilir. Hastalar için bu ameliyatlar ilk ameliyattan çok farklı değildir. Ancak cerrah için bu tür ameliyatlar daha zahmetli ve zordur.

Hangi durumlarda revizyon rinoplasti (sekonder burun estetiği) gerekebilir?

Daha önce yapılmış olan burun estetiği ameliyatında istenilen veya beklenilen sonuçlar elde edilememişse, burunda erken dönemde problem yokken zamanla yaşa bağlı bazı değişiklikler, bozulmalar ortaya çıkmışsa veya hasta travmaya maruz kalmış ve bu travma burunda şekil bozukluklarına sebebiyet vermişse revizyon rinoplasti gerekebilir.

Neler düzeltilebilir?

Daha önceki ameliyatta yetersiz kemik ya da kıkırdak alımı

Burun ucunun hemen üzerinde bir çıkıntının kalması (Polly beak deformitesi)

Daha önceki ameliyatta aşırı kemik ya da kıkırdak alımı

Çok alınmış, oyulmuş burun sırtı

Burun ucundaki kıkırdakların çok alınmasına bağlı burun ucunun bir mandalla sıkıştırılmış gibi görünmesi (Pinched nose)

Daha önceki ameliyatta burun kemeri alındıktan sonra burun çatısının açık bırakılması (Açık çatı deformitesi)

Daha önceki ameliyattan sonra burun sırtında ortaya çıkan çöküklükler ve kemik çıkıntılar

Daha önceki ameliyatta düzeltilemeyen asimetriler

Daha önceki ameliyattan sonra ortaya çıkan kaymalar

Daha önceki ameliyatta çok küçültülen burunlar

Daha önceki ameliyatta yetersiz küçültülen burunlar

Daha önceki ameliyatta yetersiz küçültülen burun kanatları

Revizyon ameliyatları sadece estetik amaçla mı yapılır?

Bazı revizyon ameliyatları, estetik ihtiyaçtan dolayı değil de burun tıkanıklığı nedeni ile yapılır. Bu grup hastanın burunlarının dış kısmında problem yokken burunları tıkalıdır. Ameliyattan 2-3 ay sonra hala burun tıkanıklığınız var ise burun tıkanıklığınıza neden olan problemin tespiti için doktorunuzun fikrini almanız faydalı olacaktır.

Burun tıkanıklığı nedeni ile revizyon olacak hastalarda burun tıkanıklığı sebebi ne olabilir?

Özellikle ilk ameliyatta cerrah sadece estetik üzerine odaklanmış ve burun tıkanıklığına yönelik gerekli değerlendirmeyi yapmamışsa ya da burun tıkanıklığını gidermek için yeterli müdahaleleri yapmamışsa hastanın burun tıkanıklığı devam edecektir.  En sıklıkla görülen neden:  İlk ameliyatta düzeltilmemiş yada yetersiz düzeltilmiş burun içi eğriliğidir(septum deviasyonu).  Bu durumda hastanın burun tıkanıklığının düzeltilmesi için tekrardan ameliyat olması gerekecektir. Bazı hastalarda ise problem şişmiş burun etleridir (konka hipertofisi). Diğer bir neden tanı konamamış alerjik nezledir.

Revizyon ( sekonder )  rinoplasti ameliyatı nasıl bir ameliyat?

Revizyon burun estetiği ameliyatlarını genel anestezi altında yapıyoruz. Bu ameliyatlarda açık tekniği tercih ediyoruz. Ortalama ameliyat süresi de 3-4 saattir.

Revizyon ( sekonder ) burun estetiğinin dezavantajları nelerdir?

İlk ameliyata göre daha zordur. Çünkü ilk defada kolayca yapılabilen bir işlem; revizyon (onarma) ameliyatında daha zor gerçekleştilir.

Onarma işlemlerinde ekstradan kıkırdak dokulara ihtiyaç duyulur. Sekonder vakaların büyük çoğunluğunda burun içerisinde onarıma yetecek miktarda kıkırdak olmaz. Çünkü burun içerisindeki kıkırdakların önemli bir miktarı daha önceki ameliyatta kullanılmış veya atılmıştır. Bu durumda revizyona ameliyatı için gereken kıkırdakları diğer dokulardan sağlamak gerekir.  Biz revizyon ameliyatlarında kıkırdak eksikliklerini gidermek için Slikon, Goretex, Medpor gibi yabancı dokuları tercih etmiyor, hastanın kendi kıkırdak dokularını kullanmayı tercih ediyoruz.  İhtiyaç duyulan kıkırdakları kulak kepçesinden veya kaburgasından alıyoruz.

Revizyon ( sekonder )  burun estetiği ameliyatı ne zaman yapılır?

İlk ameliyattan 6 ay sonra.