Facebook

Twitter

 

Projeleri

 

Larinks skuamöz hücreli kanserinde ve sinonazal inverted papillomda p53,p63 ve p73 ekspresyon paternlerinin incelenmesi (2005).

Antrakoanal polibin elektron mikroskobik incelenmesi (2004).

Kullanılan değişik dikiş materyellerinin kıkırdak yeniden şekillendirlmesine etkisi (2003).

Orta kulaktaki çeşitli yoğunluktaki sıvıların akustik immitans üzerine etkileri: Deneysel çalışma (2003).

Allerjik rinit kliniği ve TAP ½ gen polimorfizmi: Klinik çalışma (2002).