Facebook

Twitter

Geniz Akıntısı ( Burun Gerisine Akıntı)

Burun ve sinüsleri döşeyen örtü mukus dediğimiz bir salgı üretir. Burun örtüsü üzerindeki mukus; toz, bakterileri ve havayla taşınan diğer zararlı parçacıkları tutar. Tutulan bu zararlı parçacıklar mukus salgısı ile birlikte burun gerisine, genze doğru yavaşça ilerler. Boğaza gelen mukus yutulur. Mukus ve taşıdığı zararlı parçacıklar mide asidi ile parçalanarak yok edilir. Bu, birçok insanın farkına varmadığı normal fizyolojik bir olaydır.

Eğer salgı miktarı artacak veya kıvamı katılaşacak olur ise kişi bu salgıyı genzinde (geniz akıntısını)  hisseder. Sinüzitte salgının hem miktarı hem kıvamı artmıştır. Nezle, grip, alerjik nezle ve vazomotor rinitte ise salgı saydamdır ancak miktarı artmıştır. Yaşlanmada; sigara dumanı, endüstriyel dumanlar ve egzoz gazı gibi tahriş edici bir maddeye uzun süreli maruziyette miktar olarak azalmış kalın bir salgı vardır.