Facebook

Twitter

Burun eti büyümesi (Konka hipertrofisi)

Burnun her iki pasajında, burun yan duvarında burun eti (konka) denilen üçer adet yapı vardır. Hemen hemen her sağlıklı insanda konkalar dönüşümlü olarak şişip, büzüşür dolayısı ile kişi dönüşümlü olarak burnun bir tarafından daha iyi nefes alır. Bu birçok insanın farkına varmadığı normal, fizyolojik bir burun tıkanıklığıdır.

Değişik nedenlere bağlı olarak konkalarda büyüme (hipertrofi) görülebilir ve bu durum burun tıkanıklığı ile sonuçlanır. Konka hipertrofisinin tedavisinde steroidli burun spreyleri veya cerrahi tedavilerden faydalanılabilir. Cerrahi tedavide alt konkanın radyofrekans veya lazer ile küçültülmesi (konkaplasti) veya alt konkanın kısmi olarak çıkarılması (rezeksiyonu) teknikleri kullanılabilir.