Facebook

Twitter

Burun Estetiğinde Piezo Cerrahisi veya Ultrasonik Burun Estetiği

Piezo cerrahisi üç boyutlu mikroses dalgaları (ultrasonik) kullanılarak kemiğin kesilmesi esasına dayanır. Piezo cihazı yumuşak dokuları kesmez, sadece kemik dokuyu kesecek şekilde dizayn edilmiştir. Dolayısı ile kan damarlarını zedeleme şansı yoktur. Tomaso Vercellotti tarafından keşfedilmiş bir yöntemdir. Beyin cerrahisi, çene cerrahisi ve ortopedi bölümleri tarafından değişik kemik ameliyatlarında yıllardır kullanılmaktadır. Piezo'nun burun estetiği ameliyatlarında kullanımı ise yenidir.

Burnun üst kısmı kemikten oluşmuştur. Burun estetiği ameliyatlarının nerdeyse tamamında burun kemiklerine de az ya da çok miktarda müdahalelerde bulunulur. 

Klasik yöntemde burun kemikleri çekiç-keski kullanılarak kırılır. Çok özel keskiler ile çok titiz bir şekilde yapılmasına karşın klasik yöntemde zaman zaman kontrolsüz kırıklar görülebilmektedir. Diğer taraftan klasik yöntemde yumuşak doku ve kan damarları hasarlanmalarına bağlı olarak göz çevresi başta olmak üzere yüzde morluk ve şişlikler az ya da çok miktarda görülebilmektedir. Yine de klasik yöntem hala en çok tercih edilen osteotomi (burun kemiklerinin kırılması) yöntemidir.

Piezo'da ise kemikler ses dalgaları kullanılarak kırılır. Piezo cihazı yumuşak dokuları kesmeyecek şekilde dizayn edilmiştir, sadece kemik dokuyu keser. Usulüne uygun kullanıldığı takdirde Piezo ile damar hasarlanması imkansızdır. Dolayısı ile Piezo cerrahisi ile damar ve yumuşak doku hasarlanması ciddi miktarda daha az olduğundan ameliyat sonrası şişlik ve morluklar çok daha az miktarlarda görülmektedir.  Piezoda osteotomiler direk görüş altında gerçekleştirildiğinden kontrolsüz kırıklar da görünmez. Kemik kesileri düzgün olduğu için burun sırtı ve burun kökündeki ameliyat sonrası çıkıntı ve düzensizlik ihtimalini de azalmaktadır.

*Metinde adı geçen "Piezo Cerrahisi" kullanılan yöntemin adıdır. Piezo cerrahisi aleti pazarlayan hiçbir firma ile ilgili ticari bir ilişkimin olmadığını deklere ederim.